Warmińska Inicjatywa Filmowa to grupa filmowa, przede wszystkim skutecznie realizująca projekty filmowe. Grupa powstała w Olsztynie w 2008 roku. Skupia twórców związanych z regionem. Powstała w myśl założenia, że wychowanie i życie na danym terytorium kształtuje człowieka, a tym samym, odbija się w jego twórczości. Grupa dąży do zawiązania współpracy z ludźmi, dla których tworzenie filmów jest pasją, i którzy latami będą pracować na dorobek filmowy swój i grupy. Działalność Warmińskiej Inicjatywy Filmowej została uznana za jedno z wydarzeń 2010 roku przez największy regionalny dziennik, Gazetę Olsztyńską. Grupa oprócz realizacji filmów, z powodzeniem organizuje pokazy filmowe (WOFF 2010, WOFF 2011), które zbierają liczną lokalną publiczność.