Warmińska Inicjatywa Filmowa to grupa twórców z regionu Warmii zajmujących się tworzeniem filmów. Grupa zawiązała się w 2008 roku, ale filmowcy działali już kilka lat wcześniej. Wśród młodych pasjonatów powstała idea zjednoczenia się, wymiany doświadczenia, współpracy i promocji, która z powodzeniem dziś się realizuje. Działalność grupy została uznana za jedno z wydarzeń 2010 roku przez największy regionalny dziennik, Gazetę Olsztyńską. Grupie oprócz realizacji kolejnych filmów, z powodzeniem udaje się organizować pokazy filmowe, które zbierają liczną publiczność. W roku 2011 również odbywa się następna edycja Warmińskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego, na którym prezentowane są najlepsze filmy grupy. Warmińska Inicjatywa Filmowa stara się animować środowisko pasjonatów filmu z regionu Warmii i chętnie promuje nowych zdolnych twórców, włączając ich filmy do coroocznego "Objazdu". Członkowie grupy, głównie ludzie młodzi  są laureatami licznych nagród i stypendiów. Początkowo, w wyniku młodzieńczych zainteresowań, dziś już w większości związani z filmowaniem także zawodowo, tworzą przestrzeń do własnych działań artystycznych.